• Rejestracja
Witaj! Zarejestruj się i zostań Super Radnikiem. Poznaj fajnych ludzi i odpowiadaj na ich pytania.

Radnik.pl to serwis, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy. Zobacz, jak możesz pomóc innym.

Radnik.pl korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci największy poziom usług. Dowiedz się więcej.

Przetłumaczysz mi tekst z niemieckiego?

0 głosów
Meine schwierigste PrüfungDie schwierigste Prüfung in meinem Leben war die Abiturprüfung. Ich hatte als Abiturfächer Musik, Französisch, Geschichte und Biologie gewählt. Die Prüfungen in den ersten drei Fächern waren schriftlich und dauerten jeweils 5 Stunden. Nach der letzten dieser Klausuren kamen alle Abiturienten auf dem Schulhof zusammen, Viele hatten Sekt mitgebracht und wir feierten ausgelassen, daß der schlimmste Teil des Abiturs hinter uns lag. Zwei Wochen später fand die mündliche Prüfung in Biologie statt. Ich war sehr nervös und als ich die Aufgaben in der Hand hielt, verstärkte sich meine Nervosität noch, denn es war nicht gerade mein Fachgebiet, nach dem da gefragt wurde. Aber schließlich waren die 30 Minuten um, ich mußte den Raum verlassen und einige Minuten warten, bevor die Lehrerin mir mitteilte, daß ich die Prüfung bestanden hätte.Etwa zwei Wochen später wurden die Ergebnisse der Prüfungen in der Schule bekanntgegeben. Die Schüler, die schlechte Noten bekommen hatten, mußten noch zusätzliche mündliche Prüfungen ablegen. Ich gehörte jedoch nicht dazu und hatte von diesem Zeitpunkt ab keine Schule mehr. Vor mir lagen die längsten Sommerferien meines Lebens, von Juni bis Oktober!
pytanie zadane 20 czerwca 2013 w Edukacja przez użytkownika niezalogowany
 

1 odpowiedź

0 głosów
Mój najtrudniejszy testThe najtrudniejszym testem w moim życiu był egzamin w szkole średniej. Wybrałem muzykę, Francję, historię i biologię jako opat. Egzaminy w pierwszych trzech przedmiotach były pisane i trwały po 5 godzin każda. Po ostatnich egzaminach wszyscy uczniowie ze szkół średnich zebrali się w szkole, wielu przyniosło wina musującego i świętowaliśmy, że najgorsza część Abitur była za nami. Dwa tygodnie później egzamin ustny odbył się w biologii. Byłem bardzo zdenerwowany, a gdy trzymałem w ręku moje zadania, moje nerwowość nasilało się, bo to nie była moja specjalność, o którą prosiliśmy. W końcu 30 minut minęło, musiałem wyjechać z pokoju i poczekać kilka minut, zanim nauczyciel powiedział mi, że zdałem egzamin. Dwa tygodnie później wyniki badań zostały ogłoszone w szkole. Studenci, którzy otrzymali złe oceny, musieli przeprowadzić dodatkowe badania ustne. Jednak nie byłem jednym z nich, a od tego czasu nie miałam szkoły. Przede mną były najdłuższe letnie wakacje mojego życia, od czerwca do października!
odpowiedź 7 października 2017 przez użytkownika Weroika
przeglądarka kolejki skierowań do sanatorium
Agile Software Development Team Poland
...